FANDOM


Pierwsze ekspedycje Edytuj

0 – Pojawienie się u wybrzeży kontynentu potężnych pływających obiektów - tak zwanych Ark. Dobiwszy do brzegu, u ujścia rzeki Berion, płynący na nich ludzie zakładają swą pierwszą osadę: Dolonię. Jednocześnie zaraz po dobiciu do brzegu, spalają Arki (owo wydarzenie wspominane jest do dziś jako "Święto Spalenia Statków"). Owa przybyła zza oceanu ludzka grupa etniczna, przez elfy zwana Aearili (elf. lud morza / morski lud), rozpoczyna szybką ekspansję wgłąb lądu, prowadzona przez szóstkę tzw. Kapitanów.

1 – Przybycie dwóch kolejnych Ark Ludów Morza do klifowych wybrzeży na północy, budowa fortu Bergard.

5 – Początek walk Ludów Morza z elfami na południu, ufortyfikowanie przez Dolończyków doliny rzeki Berion – powstanie fortów Oloron i Iniburg.

6 – Utworzenie królestwa Bergardu – siłowa kolonizacja północy kontynentu przez Mordreda av Bergard.

Podboje Kapitanów

Kierunki wypraw Kapitanów

8 – Pierwsze starcie Bergardczyków z monstrami pochodzącymi ze Svargardu, ich ekspansja w tamtym kierunku w następnych latach zostaje zahamowana.

10 – Powstanie niezależnego księstwa Kerandos na południu i podległego Dolonii Callain na północy.

15 – Ekspedycja Egona Śmiałego i Justyna z Przełęczy w górę Berionu. Rozdzielenie się Kapitanów, powstanie królestwa Odne oraz księstwa Aram.

22 – Dalsza ekspansja Bergardu na zachód – Ludy Ziemi proszą elfy o pomoc w walce z najeźdźcą.

I wojna ludzi z elfami Edytuj

27 – Wybucha pierwsza wielka wojna elfów z Dolończykami.

29 – Bitwa nad Viruną – Dolończycy cudem odpierają kolejne elfickie szturmy.

30 – Wyprawa Kapitana Galahada (syna faktycznego Kapitana – Gawaina Skromnego) na ziemie elfickie. Oblężenie i pokojowe przejęcie Gevennien po kapitulacji tamtejszych kapłanek. Zgodnie z warunkami kapitulacji, sanktuarium nie zostaje spustoszone, a kapłanek i pielgrzymów nie spotykają żadne represje.

32 – Wojska Melamaru wycofują się za przełęcz Airamas lub na wybrzeże. Akt ten dla ludzi staje się końcem wojny. Dla elfów konflikt trwa.

34 – Tak zwana Ostatnia Valdea wśród elfów – uznanie poddania Gevennien za akt zdrady tamtejszych kapłanek – początek represji wobec kast kapłańskich w Melamarze.

40 – Pierwsze Bratobójstwo w Melamarze – prześladowania kapłanek przeradzają się w pełnoprawną wojnę domową.

42 – Dotarcie uciekinierów (samych siebie nazywających Vorondilimi, czyli Wiernymi) z Melamaru do Gevennien – kapłanki proszą Galahada av Gevennien o pomoc.

43 – Gevennien wspiera wciąż broniące się na ziemiach Melamaru święte gaje bogini Nelvenyi.

44 – Proklamacja elfickiego państwa Aenion na ziemiach otaczających święte gaje. Kapłanki i ich sojusznicy umacniają granicę z Melamarem. Wiele ziem pomiędzy świętymi gajami, a doliną Berionu, dotychczas należących do Melamaru, pozostaje pozbawiona kontaktu ze stolicą i stopniowo pogrąża się w chaosie i bezprawiu. Korzystają na tym ludzcy możni, zakładając na nich dziesiątki niezależnych księstewek, mniej lub bardziej przychylnych dotychczas zamieszkującym je elfom.

II wojna ludzi z elfami Edytuj

50 – Wybucha druga wielka wojna elfów z Dolończykami. W odwecie za pomoc kapłankom przez Gevennien, siły Melamaru przebywają przełęcz Airamas i uderzają na forty Oloron i Iniburg.

51 – Upadek fortu Oloron, oblężenie Iniburga.

52 – Odsiecz iniburska – cofnięcie armii ludzkich spod Gevennien i zdrada dotychczas wiernych Melamarowi niziołków. Odparcie armii Melamaru spod obleganego Iniburga.

53 – Wycofanie się sił Melamaru za linię gór – także Aenion przestaje być atakowany. Koniec drugiej wojny z elfami.

Świat w roku 55-0

Świat pod koniec Ery Kapitanów

54 – W uznaniu zasług nadanie Galahadowi av Gevennien tytułu udzielnego księcia Gevennien. W tym samym roku Galahad umiera, przekazując władzę synowi, Agravainowi.

54 – Włączenie ziem hobbickich w obręb Dolonii.

55 – Śmierć ostatniego z Kapitanów, Uthera, zwanego Schwarzwasserem. Jedynego Kapitana, który nie utworzył swego państwa.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.